Bengkel Pemurnian P&P BTech Elektronik

19-02-20 admin 0 comment

Nama Program:
Bengkel pemurnian pengajaran dan pembelajaran tenaga pengajar btech universiti MTUN

Tarikh: 6/2/20

Masa: 8am-5pm

Tempat: Anjung UniMAP

Bilangan Peserta:
20 orang(Tenaga Pengajar, Pengerusi Rancangan dari UniMAP, UMP, UTeM, UTHM)

Objektif:
Bengkel ini adalah bertujuan untuk membincangkan dan melihat proses pengajaran dan pembelajaran Program Btech (Automasi Elektronik Industri) yang telah dijalankan pada semester 1 2019/2020 di dua MTUN iaitu di UniMAP dan UTHM.
Bengkel ini dijalankan agar dapat membantu dalam pembangunan modul-modul pengajaran yang akan dibangunkan pada semester akan datang. Komponen-komponen teori dan praktikal juga dapat di rujuk semula kepada stuktur kurikulum sedia ada.